جدیدترین اخبار

راهیابی دانشجویان دانشکده علوم شیمی به مرحله نهایی المپیاد علمی کشور

راهیابی دانشجویان دانشکده علوم شیمی به مرحله نهایی المپیاد علمی کشور

بازدید 1260
کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور در حوزه شیمی آلی توسط آقای دکتر بازگیر

کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور در حوزه شیمی آلی توسط آقای دکتر بازگیر

بازدید 1339

اطلاعیه ها

نحوه ورود دانشجو و داوران خارجی به جلسات دفاع

نحوه ورود دانشجو و داوران خارجی به جلسات دفاع

آدرس ایمیل جهت ارتباط با مسئولین آموزشی و پژوهشی دانشکده

آدرس ایمیل جهت ارتباط با مسئولین آموزشی و پژوهشی دانشکده

قابل توجه متقاضیان دکتری بدون آزمون 99

قابل توجه متقاضیان دکتری بدون آزمون 99


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال