جدیدترین اخبار

چاپ نخستین اطلس نقشه های یک پانصد هزارم زمین شناسی ایران

چاپ اطلس با مقیاس 500000 توسط استاد دانشکده علوم زمین جناب آقای دکتر منصور قربانی  و تیم همراه

بازدید 61
انتخاب جناب آقای دکتر محمدحسین آدابی به عنوان مدرس برگزیده

استاد برگزیده دانشکده علوم زمین در جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی سال 1400

بازدید 40
انتخاب جناب آقای دکتر محمدمهدی حسین زاده به عنوان مدرس برگزیده

استاد برگزیده دانشکده علوم زمین در جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی

بازدید 20

اطلاعیه ها

درخواست نقل و انتقال

سامانه ثبت درخواست نقل و انتقال توام با تغییر رشته دانشجویی

جلسه معارفه دانشجویان دکتری دانشکده علوم زمین برگزار می شود

جلسه معارفه دانشجویان دکتری دانشکده علوم زمین

قابل توجه پذیرفته شدگان دکتری ورودی جدید 99

قابل توجه پذیرفته شدگان دکتری ورودی جدید 99

برنامه مصاحبه متقاضیان دوره دکتری دانشکده علوم زمین

برنامه مصاحبه متقاضیان دوره دکتری دانشکده علوم زمین


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال