صفحه اصلی
انتصاب سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه
  • 252 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ  26 اسفند 1399، دکتر علی‌اصغر سعدآبادی، استادیار پژوهشکدۀ مطالعات بنیادین علم و فناوری را به سمت سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه منصوب کرد.

 

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می رود با تلاش مستمر، در تعامل و همکاری با سایر بخش‌های ذیربط و به ویژه پارک علم و فناوری دانشگاه، همة ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دانشگاه را در جهت ارتقای آن مرکز در چارچوب سیاست‌های کلان پارک علم و فناوری دانشگاه و برنامه های وزارت متبوع به کار ببندید.

افزودن نظرات