یادداشت‌های ویژه 

جستارگشایی

ایجاد، تامین، صیانت و بهبود فضای لازم برای ارتقای روابط میان اعضای محترم هیات علمی با مدیریت دانشگاه و نیز با همدیگر یکی از وظایف مدیریت روابط عمومی و اطلاع‏ رسانی دانشگاه است. بر همین اساس، این مدیریت فضای فعلی را در پرتال دانشگاه راه ‏اندازی نموده که در آن اعضای محترم هیات علمی و کارکنان ارجمند دانشگاه مطالب خود را برای طرح دیدگاه ‏های خود با اولویت:

  • مرز علم و دغدغه‏ های حوزه علمی مربوط

  • چالش‏های توسعۀ دانشگاه محترم شهید بهشتی و راهکارهای پیشنهادی   

  • ارائه نگره‏ش ها و ایده‏ های نو در حوزه آموزش، پژوهش و مدیریت علم     

  • ارتقای فرهنگ علمی

و نیز مطالب ارزشمند در دیگر حوزه‏ ها و موضوعات با هدف بهره‏ مندی مخاطبان هدف پرتال دانشگاه که عموماً شامل استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه و همچنین مخاطبان بیرونیِ عموماً فرهیخته و البته، مخاطبانی که بالقوه دانشجویان آتی این دانشگاه خواهند بود، ارائه نمایند. انتظار می‫رود یادداشت ویژه بازتاب دغدغه‫ها، نگرش و انتظارات جامعه دانشگاهی شهید بهشتی خطاب به مدیریت دانشگاه و البته ارائه دهندۀ راهکارهایی سازنده و پیشنهادهایی موثر برای اداره کارامدتر دانشگاه باشد.  از کلیه همکاران ارجمند تقاضا می‫ شود مطالب خود را جهت انتشار در یادداشت ویژه به مدیریت روابط عمومی و اطلاع ‫رسانی دانشگاه ارسال فرمایند.

 

یادداشت ویژه

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۲۰ از ۱۲۶ نتیجه