صفحه اصلی
تفاهم نامه همکاری بین مرکز آمار و دانشگاه شهید بهشتی به امضا رسید
  • 3891 مشاهدات

تفاهم نامه همکاری میان مرکز آمار ایران و دانشگاه شهید بهشتی به منظور توسعه و کاوش فرآیندهای آماری مبتنی بر تعاملات برخط و داده­های ثبتی مبنا، ارتقای تحلیل­ها و تفسیرتغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتارشناختی با استفاده از ظرفیت علمی موجود دو سازمان در روز سه شنبه 26 اسفند 1399 امضا شد.

در جلسه امضا تفاهم نامه مذکور، دکتر جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران به تاکید بر عملیاتی شدن بندهای این تفاهم نامه در قالب انجام قرارداد های مشترک، رویکرد نوین نظام آماری را مبتنی بر بهره گیری هر چه بیشتر از فضای علمی و آکادمیک دانشگاه های کشور برای ورود به نظام آماری نوین دانست.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به نیاز مبرم کشور بر استفاده از داده های به روزتر و با کیفیت برای تحقق نظام آماری پیشرفته مبتنی بر داده ها و استفاده از منابع داده ای جدید، تقویت دولت الکترونیک و محقق شدن حکمرانی داده ها در کشور را در گرو استفاده از حوزه های مختلف فناوری های داده ای با کمک دانشگاهیان ارزیابی کرد.

دکتر حسین زاده با پراهمیت خواندن ارتقای نظام تبادل اطلاعات و داده ها در عصر داده ها خاطر نشان کرد: در روزهای پایانی قرن، تنها با حکمرانی داده می توان حکمرانی شایسته توسط دولتمردان را رقم زد. در این میان اگر سازمان های آماری به درستی بتوانند در نظام تبادل اطلاعات نقش خود را ایفا نمایند خروجی های  آنها بر سایر حوزه ها نیز تاثیرات مثبتی به جا می گذارد.

وی، با اشاره به صرفه جویی 90 درصدی با انجام سرشماری ثبتی مبنا در سال 1405 ،کاهش هزینه ها در
جمع آوری و تولید آمارهای سرشماری، کاهش تعداد نیروی انسانی و ایجاد یک سیستم جامع آماری با کیفیت و پایدار، کسب اطلاعات جدید در خصوص جمعیت، فعالیت، املاک و مستغلات و کسب و کار  برای استفاده در برنامه ریزی های ملی و منطقه ای و همچنین پایش سرزمین را از مزایای انجام سرشماری به شیوه ثبتی بر شمرد.

در ادامه دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه نقش مرکز آمار برای نظام برنامه ریزی، تصمیم گیری و سیاست‌گذاری کشور بسیار کلیدی و مهم است، تاثیر فعالیت های آماری این مرکز و خروجی های مختلف آن در موضوعات اقتصادی و اجتماعی در جامعه در تعامل با دانشگاهیان را بسیار شگرف و اساسی دانست.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ماموریت دانشگاه ها مبنی بر انجام طرح های پژوهشی و افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی اظهار امیدواری کرد با انجام اقدامات مشترک و انعقاد چنین تفاهم نامه هایی بتوان به طور موثر و اساسی در رفع مشکلات کشور و تهیه آمارهای صحیح و دقیق برای تصمیم سازی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، گام های جدی و محکمی برداشت.

لازم به یادآوری است انجام پژوهشهای لازم در زمینه نوین‌سازی نظام تولید و انتشار آمارهای رسمی به ویژه در راستای ثبتی‌مبنا کردن سرشماری سال 1405 مرکز آمار ایران، فراهم سازی داده­های آماری مورد نیاز برای ارتقا کیفیت پژوهش در دانشگاه شهید بهشتی و ایجاد تحول در مکانیزه کردن سیستم جمع آوری و نگهداری مستندات و اطلاعات آماری مرکز آمار ایران از موضوعات این تفاهم نامه هستند.

افزودن نظرات