اداره ورزش های همگانی و تندرستی ورزشی

 • تبیین و تدوین برنامه­های راهبردی کلان حوزه ­های ورزش­ های همگانی دانشگاهی.
 • ارتباط و هماهنگی با دانشگاه­ های تحت پوشش مناطق مختلف ورزش دانشگاهی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی، فدراسیون­های ورزشی، اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و فدراسیون­های ورزشی.
 • همکاری با اداره کل تربیت بدنی در نظارت و ارزیابی از شاخص­ها و عملکرد تربیت بدنی دانشگاه.
 • برنامه ­ریزی کلان در سطح توسعه ورزش­های همگانی در جهت توسعه ورزش همگانی و ایجاد شور و نشاط در بین دانشگاهیان.
 • برنامه ­ریزی، نظارت و کنترل بر رونق رشته ­های مختلف ورزش­های همگانی.
 • برنامه ­ریزی، نظارت و ارزیابی بر عملکرد انجمن­های ورزشی بر اساس سیاست­ها و اهداف تعیین شده مرکز تربیت بدنی دانشگاه و اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان.
 • تهیه و تدوین برنامه ­های راهبردی در خصوص توسعه ورزش­های همگانی در بین دانشگاهیان.
 • تهیه تقویم سالیانه و نظارت بر اجرای صحیح تقویم مصوب.
 • برنامه ­ریزی، نظارت و اجرای مسابقات رشته ­های مختلف ورزش­های همگانی از نظر کیفی و کمی در دو بخش خواهران و برادران با توجه به امکانات و توانمندی­های دانشگاه.
 • نظارت بر انجام به موقع برنامه­ های اعزام ورزشکاران تیم ورزش­های همگانی به مسابقات المپیاد و مناطق ورزش دانشگاهی.
 • تشــکیل شوراهای مشورتی متشــکل از مدیران متخصص، اســاتید و صاحب نظران به منظور بهره ­گیـری از نظرهای فرهیختگان ورزش در زمینه­ های ورزش­های همگانی.
 • برنامه­ ریزی و نظارت به منظور فراهم نمودن زمینه­ های مناسب جهت جلب، جذب و مشارکت دانشجویان و دانشگاهیان جهت حضور و مشارکت مستمر در ورزش­های همگانی دانشگاه در راستای تقویت تیم ­های ورزشی دانشگاه.
 • نظارت برحسن انتخاب مربیان شایسته جهت مسئولیت تیم ­های ورزشی دانشگاه.
 • توجه به توانمندی­های مربیان شاغل در دانشگاه و استفاده از توانمندی­های آنان برای هدایت تیم ­های ورزشی دانشگاه.
 • برنامه­ ریزی و نظارت به منظور فراهم نمودن زمینه­ های مناسب جهت جلب، جذب و مشارکت دانشجویان و دانشگاهیان جهت حضور و مشارکت مستمر در ورزش­های همگانی دانشگاه در راستای تقویت تیم ­های ورزشی دانشگاه.
 • نظارت برحسن انتخاب مربیان شایسته جهت مسئولیت تیم ­های ورزشی دانشگاه.
 • توجه به توانمندی­های مربیان شاغل در دانشگاه و استفاده از توانمندی­های آنان برای هدایت تیم ­های ورزشی دانشگاه.
 • نظارت بر بررسی تطبیقی فعالیت­های ورزش همگانی در سایر دانشگاه­ ها و تهیه گزارش ­های ادواری از جایگاه ورزش دانشــگاه شهید بهشــتی در رویدادهای مختلف ورزش دانشگاهی ایران.
 • برنامه­ ریزی، هماهنگی و نظارت بر امر پژوهش­های کاربردی و آموزش­های تخصصی در زمینه ورزش همگانی.
 • تدوین استراتژی و ارائه شیوه ­های مناسب در امور بازاریابی، به منظور تأمین و تقویت بنیه مالی ورزش­های همگانی.
 • بررسی، نظرسنجی و ارائه پیشنهاد در خصوص توسعه و رونق بخشیدن به ورزش همگانی.
 • تشکیل منظم جلسات انجمن­ های ورزشی و شوراهای تخصصی و پیگیری مصوبات و نظارت بر اجرای آن.
 • بررسی مشکلات ورزش همگانی و تهیه طرح­ها و راهکارهای عملی ارتقاء در این زمینه.
 • پرکردن اوقات فراغت با طراحی برنامه ­های مختلف ورزش­ های همگانی.
 • تلاش برای نهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی با برگزاری کارگاه ­ها و یا نشست­ ها و همایش­ ها.
 • بسترسازی در جهت توسعه سلامت جسمانی و روانی دانشجویان با بکارگیری از ورزش­ های همگانی.
 • فراهم آوردن فرصت برابر جهت مشارکت همه دانشجویان (عدم تبعیض).
 • ارتقاء نگرش و افزایش مشارکت زنان و مردان در پرداختن به فعالیت­ های ورزش همگانی.
 • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات.
اطلاعات تماس:
29902945
عنوان جدید
پیوندها:

اطلاعیه های ورزش همگانی
 
تقویم مسابقات همگانی