انجمن دانشجوی IEEE

اعضای انجمن:
 • 1- استاد راهنمای انجمن علمی: جناب آقای دکتر مجتبی نوری منظر– عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

 • 2- رئیس شاخه و دبیر دوره ی پیشین IEEE: جناب آقای محمدرضا صوفی – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

 • 3- نایب رئیس شاخه IEEE: سرکار خانم بهار میرابزاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

 • 4- مسئول امور آموزش انجمن علمی: جناب آقای عرفان خلیلی عموزاد – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

 • 5- مسئول امور پژوهش و همایش انجمن علمی: جناب آقای امیر‌علی غلام‌زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

 • 6- فنی و پشتیبانی: سرکار خانم غزال قریشی – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

 • 7- روابط عمومی: جناب آقای کیارش قاسم‌زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

 • 7- منشی انجمن علمی: جناب آقای محمدامین مقدس - دانشجوی کارشناسی برق شهید بهشتی
درباره انجمن:
این انجمن با توجه به اهمیت روز افزون مهندسی برق و الکترونیک با اهداف زیر تشکیل گردید:
 • 1- بهبود امکانات آموزشی و پژوهشی موجود

 • 2- ایجاد بستری مناسب برای فعالیت‌های دانشجویی، علمی و صنعتی

 • 3- ایجاد فضای انگیزشی و رقابتی برای ترغیب دانشجویان به انجام فعالیت‌های علمی و عملی

 • 4- ایجاد ارتباط با انجمن‌ها و موسسات علمی - تحقیقاتی و فراهم آوردن بستری برای همکاری‌های علمی

 • 5- تلاش در جهت ارتقای جایگاه دانشگاه شهید بهشتی در رشته مهندسی برق

همچنین نشریه شاخه دانشجویی IEEE با نام  IEEE TIMES فعالیت خود را از سال ۱۴۰۲ در راستای فعالیت‌های علمی و پژوهشی در داخل و خارج دانشگاه شروع کرده است.
 
Responsive Image
تماس با ما:
تلگرام 
اینستاگرام