صفحه اصلی
جذب امریه شرکت برق یزد
  • 5892 بازدید

شرکت برق منطقه ای یزد از فارغ التحصیلان (مقاطع ارشد و دکتری) واجد شرایط مندرج در سامانه امریه وزارت نیرو، متقاضی امریه برای اعزام 1401/12/1دعوت نموده تا از تاریخ 401/9/1 الی 401/9/25 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و پس از مطالعه دستورالعمل (جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در صنعت برق) در صورت داشتن شرایط لازم، نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام نمایند.

افزودن نظرات