صفحه اصلی
دانشجویان مقطع ارشد گرایش قدرت و برنامه ریزی ورودی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
  • 1562 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع ارشد گرایش قدرت و برنامه ریزی ورودی ۱۴۰۱-۱۴۰۰


به اطلاع می رساند انتخاب واحد ترم ۴۰۲۱ ایشان از طریق آموزش دانشکده با توجه به فرم های پیش ثبت نام انجام خواهد شد و نیازی به هیچ گونه اقدامی در خصوص انتخاب واحد از سمت دانشجو نیست.

افزودن نظرات