صفحه اصلی
برگزاری مراسم درختکاری در فضای مقابل دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)
  • 556 بازدید

برگزاری مراسم درختکاری در فضای مقابل دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)

 با گرامیداشت هفته درختکاری، این رویداد زیبا که ریشه در آمیختگی انسان با طبیعت دارد و یک سرمایه گزاری ملی است، در دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)، با حضور ریاست، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده در تاریخ 21 اسفند ماه 1402 در فضای مقابل دانشکده برگزار گردید.

در این رویداد چندین اصله نهال توسط افراد حاضر، در فضای مقابل دانشکده کاشته شدند.

افزودن نظرات