مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

مديريت فرهنگی و اجتماعی یکی از زیرمجموعه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهيدبهشتی است. این مديريت در حال حاضر شامل چهار اداره فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، انجمن‏‌های علمی-دانشجویی، تشكل­‌ها و كانون‌های فرهنگی-اجتماعی و اداره نشريات دانشجویی می‌باشد. رشد خلاقیت‌ها و پرورش استعداد‌های دانشجویان در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری بر عهده این مجموعه است. اين مديريت با شناسایی قابلیت‌ها و توانایی‌های دانشجویان، فراهم‌آوردن امکانات موردنیاز و سازمان‌دهی فعالیت‌ها، در راستای ارتقای سطح فرهنگی و هنری دانشجویان عزیز گام بر می‌دارد.
پیوندها:
انجمن‌های علمی دانشجویی
تشکل‌های اسلامی دانشجویی
فنی و حرفه‌ای
کانون‌های فرهنگی و اجتماعی
نشریات دانشجویی

شرح وظايف مديريت امور فرهنگی و اجتماعی

 • 1- تهيه طرح‌های فوق‌برنامه در زمينه‌های فرهنگی، علمی، تحقيقاتی، هنری

 • 2- برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات‌فراغت دانشجويان و سالم‌سازی جسم و روح آن‌ها

 • 3- تشكيل گروه‌های دانشجویی در رشته‌های مختلف هنری براساس قوانين مصوب

 • 4- تهيه و اجرای طرح‌های فرهنگی، سياسی و اجتماعی دانشگاه

 • 5- ايجاد ارتباط و همكاری با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور

 • 6- تهيه برنامه‌های مختلف و تشويق و ترغيب دانشجويان، اساتيد و کارکنان به شرکت در برنامه‌ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کريم و همچنين شرکت در فعاليت‌های هنری، اردوها و جشنواره‌ها

 • 7- انتشار و ترويج ارزش‌های اسلامی از طريق تهيه فيلم و عكس

 • 8- جمع‌آوری و فراهم آوردن نشريات هنری، اجتماعی سياسی و فرهنگی کشور به‌منظور استفاده دانشجويان و ايجاد آرشيو مربوط

 • 9- برنامه‌ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زيارتی و هنری برای دانشجويان

 • 10- برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشويق و ترغيب دانشجويان برای شرکت در مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری

 • 11- زمينه‌سازی و بسترسازی فعاليت‌های فرهنگی دانشجويان، اساتيد و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف وظايف فرهنگی معاونت دانشجويی و فرهنگی

 • 12- تهيه گزارش‌های مستمر از فعاليت‌های انجام يافته

 • 13- برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به‌منظور ايجاد هماهنگی در فعاليت‌های فوق‌برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه

 • 14- سازمان‌دهی و ايجاد هماهنگی در بخش‌های دانشجويی دانشگاهی و واحدهای انجمن‌های علمی دانشجويی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و نيز پيگيری امور اداری و مالی مرتبط با انجمن‌ها و همكاری با آن‌ها در برنامه‌ها و فعاليت‌هایشان

 • 15- تهيه گزارش‌های لازم و اطلاع‌رسانی از وضعيت برنامه‌ها و فعاليت‌های انجمن‌ها از طريق نشريات و نيز سايت‌های خبری دانشگاهی

 • 16- برنامه‌ريزی و نظارت بر تشكيل انجمن‌های علمی دانشكده‌ها، انتخابات و فعاليت‌ها به‌طور مستمر

 • 17- ارزيابی ساليانه از فعاليت‌ها و اقدامات انجمن‌ها و تقدير و تشويق انجمن‌های برتر در عرصه‌های فعاليتی، نظری تيم‌های مسابقات علمی، نشريات، برگزاری همايش‌ها و سخنرانی‌های علمی و غیره

 • 18- تدوين آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و انجام امور دبيرخانه کميته نظارت و حمايت از انجمن‌های علمی دانشجويی دانشگاه

 • 19- انجام ساير امور محوله از سوی مافوق