صفحه اصلی
اردوی راهیان نور دانشجویان پردیس شهید عباسپور برگزار شد
  • 34288 بازدید

اردوی راهیان نور دانشجویان پردیس شهید عباسپور به همت بسیج دانشجویی  شهید عباسپوراز 22 تا 26 اسفند 1400 با حضور بیش از 40 نفر از دانشجویان دختر و پسر به صورت مجزا برگزار گردید.

افزودن نظرات