صفحه اصلی
اردوی مشهد مقدس بسیج دانشجویی
  • 47300 بازدید

تعداد ۹۰ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه شهید بهشتی با پایان یافتن دوران امتحانات، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ از راه آهن تهران به مشهد حرکت کردند. این اردو که به مدت ۵ روز تا تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۰ در جریان بود پس از دو سال که بدلیل بیماری کرونا اردوها لغو شده بود به همت بسیج‌دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برقرار گردید.
در این سفر معنوی که بیشتر متشکل از ورودی های ۹۹ و ۱۴۰۰ رشته های مختلف دانشگاه بودند، علاوه بر زیارت و برنامه های تفریحی، دانشجویان صبحانه روز آخر خود را مهمان مهمان سرای حضرت علی ابن موسی الرضا بودند.

افزودن نظرات