صفحه اصلی
مسابقه فرهنگی شماره 154
  • 26391 بازدید

مسابقه فرهنگی شماره 154

برای اینکه امتیاز شرکت در مسابقات روزانه و هفتگی فرهنگی برای شما لحاظ شود لازم است که در سامانه معاونت فرهنگی و اجتماعی ثبت نام کنید و برای  شرکت در مسابقات وارد صفحه خود شوید و لاگین باشید.

- سامانه ثبت بازخورد

سوال این مسابقه: 

کدامیک از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در فهرست یک درصد برتر پژوهشگران پر استناد جهان قرار گرفتند؟

 

مسابقه را همراه با اطلاعات شخصیتان در این فرم وارد نمایید

 


 


 

افزودن نظرات