صفحه اصلی
برنده مسابقه شماره 154
  • 10536 بازدید

برنده مسابقه شماره 154 روزانه


آقای سیدمحمد رسولی دانشجوی دکتری میکرو بیولوژی

پاسخ مسابقه

-دکتر حمیدرضا خواصی عضو هیأت علمی دانشکده علوم شیمی و نفت، دکتر مصطفی زندیه عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دکتر كيوان ناوی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسي و علوم كامپيوتر و دکتر سهرابعلي يوسفی عضو هیأت علمی دانشکده علوم رياضي در فهرست يك درصد برترِ پژوهشگرانِ پراستنادِ جهان قرار گرفتند.

 

 


 


 

 

افزودن نظرات