صفحه اصلی
بازدید از کارخانه ماشین سازی اراک (اردوی راهیان پیشرفت)
  • 10894 بازدید

در راستای طرح اردوهای راهیان پیشرفت، بازدید از کارخانه ماشین سازی اراک به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور در تاریخ پنج شنبه   ۸ دی ماه ۱۴۰۱با حضور بیش از ۴۰ نفر از دانشجویان فنی و مهندسی این پردیس و با حضور سرکار خانم دکتر جدا (هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی) برگزار شد.

افزودن نظرات