صفحه اصلی
صد و بیست و یکمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی برگزار شد.
  • 42008 بازدید

صد و بیست و یکمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی روز دو شنبه 2 مرداد ماه در سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

 دکتر فاضل جهانگیری، معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان رئیس کمیته، دکتر محمدرضا نخعی مدیر امور فرهنگی به عنوان دبیر کمیته، دکتر امیرحسین نیازپور عضو هیئت علمی دانشکده حقوق به عنوان عضو حقوقدان، حجت­الاسلام صدیقی نماینده نهاد رهبری، دکتر جلالی عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر برومند عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی و آقایان رحمتی و تقی پور نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در جلسه مذکور حضور داشتند.

در این جلسه درخواست­های مسئولان نشریات که از طریق سامانه نشریات دانشگاهی ارسال شده بود، بررسی و تأیید شد؛ در ادامه، آیین نامه حمایت مالی معاونت فرهنگی و اجتماعی از نشریات دانشجویی و شاخص های مورد حمایت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و اصلاحات و پیشنهادات مربوط به آن ارائه گردید.

افزودن نظرات