صفحه اصلی
دومین شماره از فصلنامه فرهنگی- علمی یانا منتشر شد.
  • 31027 بازدید

دومین شماره از فصلنامه فرهنگی ـ علمی «یانا» به صاحب امتیازی کانون گردشگری دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

مدیر مسئول: مینا السادات ساداتی                 سردبیر: محمدرضا صالحی

در این شماره می خوانید:

چشمانی با زوم ده برابری / محمدرضا صالحی

در بهار به کانون گردشگری چه ها گذشت؟ / محمدرضا صالحی

تصویر تهران / سید محمدحسین مؤمنی

زنی ایرانی با رکوردی جهانی / یگانه کارچانی

مهاجرتی برای نجات / علیرضا اسماعیل پور لنگوری

گنجی باشکوه در دل کویر / مینا السادات ساداتی

عاقبت اعتماد به عکس های اینترنتی / محمدرضا صالحی

تنوع زیستی، پیچیدگی ارزشمند / مریم کاظمی

تمدن کاریزی یزد/ سعید جوکار

دانلود فایل
افزودن نظرات