صفحه اصلی
کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی برگزار گردید
  • 56163 بازدید

کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی ویژه دانشجویان فعال حوزه نشریات دانشجویی و به همت دفتر نشریات دانشجویی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

کارگاه روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی در روزهای پنجشنبه 11 آبان ماه از ساعت 8:30 تا 17 و جمعه 12 آبان از ساعت 8:30 تا 15:30 در خانه فرهنگ و با حضور دانشجویان پردیس مرکزی و پردیس شهید عباسپور و با ارائه جناب آقای دکتر امیرهوشنگ قلندری، مؤلف کتاب ‌های "روزنامه ‌نگاری در نشریات دانشجویی"، "اصول و مبانی نشریات دانشگاهی" و عضو کمیته داوران جشنواره ‌های نشریات دانشجویی کشور، برگزار گردید.​​​​​​​

 

افزودن نظرات