ارتباط با دانشگاه و روابط عمومی

آدرس دانشگاه: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، کد پستی  1983969411 

تلفنخانه دانشگاه: 29901

آدرس روابط عمومی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتی، دفتر روابط عمومی 

 تلفن‌های تماس روابط عمومی: 22431920- 22431816

تلفکس: 22431919

شماره پيامک روابط عمومی: 1000029901

ايميل: pr.office@mail.sbu.ac.ir