دیدار دانشجویان گروه زبان و ادبیات عربی با رئیس دانشگاه 

2095 بازدید

دانشجویان شرکت‌کننده در اردوی علمی زیارتی به کشور عراق موسوم به «دومین دیدار بهشت» به اتفاق استادان راهنمای سفر با دکتر آقامیری، رئیس دانشگاه دیدار کردند. 
در این دیدار که در روز دوشنبه یازدهم تیرماه 1403 در سالن شهید شهریاری در حوزه ریاست دانشگاه انجام شد، گزارشی از چگونگی شکل‌گیری و برگزاری و برنامه‌های علمی و فرهنگی  این سفر موفقیت آمیز ارائه شد و استادان و دانشجویان از رویکرد تشویقی و حمایت‌های بی‌دریغ رئیس دانشگاه و معاونان ایشان از انجام این سفر صمیمانه قدردانی کردند. 
دکتر آقامیری، رئیس دانشگاه نیز ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت سفرهایی از این دست از کلیه دست اندرکاران و استادان راهنمای سفر و حمایت کنندگان از انجام این سفر چه در کشور عراق و چه در ایران تقدیر کرد.
 ایشان با اشاره به سابقه و اهمیت فعالیت‌های علمی و فرهنگی گروه زبان و ادبیات عربی در دانشگاه  بر ضرورت یادگیری زبان عربی در محیط‌های عربی زبان تاکید کرد و ارتباط دانشجویان با کشورهای مرتبط از جمله عراق را مفید و ضروری برشمرد و خواستار استمرار این گونه برنامه‌های علمی و فرهنگی شد. 
در پایان هدیه‌ای به رسم تقدیر از سوی اعضای اردوی مسافرتی به رئیس دانشگاه تقدیم شد و دانشجویان با رئیس دانشگاه عکس یادگاری گرفتند. 
یادآور می‌شود نخستین اردوی علمی زیارتی "دیدار بهشت" در بهمن‌ماه 1401 و دومین اردوی "دیدار بهشت" در خردادماه 1403 انجام شد. 

 

میتوانید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید: