بهشتی چه خبر

بهشتی چه خبر13-جشنواره بین المللی حرکت
بهشتی چه خبر 14 - جشنواره بین‌المللی ثریا
بهشتی چه خبر12-جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر
بهشتی چه خبر11- نمایشگاه هفته پژوهش
بهشتی چه خبر10-ازمایشگاه مهندسی پزشکی
بهشتی چه خبر9- آزمایشگاه نانو
بهشتی چه خبر8- جشن دانشجویان ورودی 1402
بهشتی چه خبر7 جشن دانش آموزان ممتاز
بهشتی چه خبر6- خانه فرهنگ
بهشتی چه خبر5- ارزیابی عملکرد کارکنان
بهشتی چه خبر4 -ترم تابستان
بهشتی چه خبر3- طرح ولایت
بهشتی چه خبر2- سرآمدان آموزشی
بهشتی چه خبر1- سالن های مطالعه