مدیریت پشتیبانی پژوهش و فناوری

شرح وظایف مدیریت پشتیبانی پژوهش و فناوری

1.    تکمیل و به‌روزرسانی بانک‌اطلاعاتی مربوط به فعالیت‌‌های پژوهشی اعضای هیات‌علمی دانشگاه و ارزیابی آثار و مدارک مربوط به این فعالیت‌‌ها و امتیاز‌دهی به آنان، بر اساس آیین‌نامه‌‌های مربوط

2.    تخصیص اعتبار ویزه پژوهشی اعضای هیات‌علمی بر اساس میزان فعالیت‌های پژوهشی انجام یافته

3.    حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی از محل اعتبار ویژه اعضای هیات‌علمی، در قالب آیین‌نامه "دستیار پژوهش"

4.    اجرای امور مربوط به پژوهشیار پسا دكتری بر اساس آیین‌نامه پسا دكتری

5.    حمایت از اعضای هیات‌علمی و دانشجویان دوره دکترای دانشگاه برای شرکت در کنفرانس‌ها و سمینار‌های بین المللی

6.    حمایت از تولید آثار علمی در قالب تشویق پدید‌آورندگان مقاله‌‌ها و کتاب‌های چاپ شده

7.    کارشناسی و ارزیابی موضوعات با بارمالی نظیر دستیار پژوهشی، پژوهشیار پسا دکتری، اعتبار ویژه، و تشویق مقالات

8.    برنامه‌ریزی برای استفادۀ اعضای هیات‌علمی و دانشجویان دورۀ دکترای دانشگاه از فرصت‌های مطالعاتی در داخل و خارج از کشور، مطابق با ضوابط موجود

9.    مدیریت شبکه آزمایشگاهی (بیت) دانشگاه 

10.    مدیریت ارائه خدمات پژوهشی و فناوری در قالب شبکه آزمایشگاهی دانشگاه به کاربران داخل و خارج از دانشگاه

11.    پشتیبانی سخت افزاری، نرم افزاری و انسانی در تهیه، نگهداری، سرویس، و نظارت بر تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی موجود در سطح دانشگاه و واحد‌ها

12.    مدیریت و نظارت بخش پژوهشی سامانه گلستان 

13.    تدوین، بروزرسانی و اجرای آیین نامه HSE

14.    نظارت بر تخصیص منابع ارزی و ریالی جهت خرید تجهیزات پژوهشی، پایگاه‌‌های اطلاعاتی و مجله‌‌های لاتین

15.    تدوين شيوه نامه‌‌ها، آیين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های اجرايی و بازنگری و به‌روزرسای آن‌ها

1‌‌    بررسی و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحد‌های پژوهشی با توجه به برنامه‌‌های تعيين شده

17.    پیش‌بینی  بودجه، اعتبارات پژوهشی و لوازم و تجهیزات مورد نیاز سالانه و ارسال گزارش به مراجع ذیربط

18.    حمايت فعالیت‌‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه در خصوص پایگاه‌‌های اطلاعاتی در دسترس و اشتراک پایگاه‌‌های اطلاعاتی جدید با توجه به نیاز دانشکده‌‌ها و پژوهشکده‌‌ها

19.    انجام کلیه امور اداری حوزه معاونت پژوهشی و فناوری 

20.    هماهنگ نمودن فرایند‌های مالی در حوزه ستاد و مدیریت مالی دانشگاه


سامانه‌های مدیریت

چارت سازمانی

​​​​

         مسئولیت

کارشناس

اتجهیزات شاعا

تجهیزات ارزی

سامانه رایانش موازی(سرمد)

فرصت مطالعاتی

انواع پسادکتری

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

همیار پژوهشی

انجام کلیه امور اداری حوزه معاونت  پژوهشی

صدور کد اخلاق زیستی

تجهیزات واحدها

تننخواههای داوری

بررسی و تایید مقالات در گلستان

کنفرانسهای خارجی

تسویه حساب اعتبار ویژه

تجهیزات نمایشگاهی(ساخت ایران)

مسئول سامانه پژوهشی گلستان امتیازددهی اعتبار ویژه

خانم فرح رمضانی    (29902238)

خانم سعادت علی یاری   (29902009)

خانم فرزانه رهبر    (29902071)

خانم معصومه کاظمی

(29902246)

خانم زهرا نصیرپور

(29902313)

خانم معصومه امینی

(29905895)

خانم مهسا صدقی پور (29902313)

آقای بهزاد شیرزاده

(29902316)

​​​​​​​