صفحه اصلی
نصب و راه اندازی میکرو اسپکتروفوتومتر در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی
  • 8244 بازدید

میکرو اسپکتروفتومتر برای هر محقق و آزمایشگاهی ایده آل است چرا که با آن می توان به سادگی میان روش های مختلف طیف سنجی و میکروسکوپی سوئیچ کرد و از صحت و تکرار پذیری داده ها اطمینان داشت.
علاوه بر همه روش های طیف سنجی، میکرو اسپکتروفتومتر به سامانه تصویربرداری دیجیتال نیز مجهز است.

  • دستگاهی برای تصویربرداری و طیف گیری همزمان از نمونه های شفاف و غیر شفاف با ابعاد یا غلظت میکرونی در سه فاز جامد، مایع و گاز

  • دارای قابلیت تحلیل طیف های رامان، فلورسانس و فوتولومینسانس، جذبی-عبوری، بازتابی

برای اطلاعات بیشتر درباره تجهیزات آزمایشگاه مرکزی به سایت  http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewLab/2013 مراجعه فرمایید.

شماره تماس آزمایشگاه مرکزی:

مهندس جوادی: 29905428

دانلود فایل
افزودن نظرات