صفحه اصلی
محل برگزاری آزمون های پايان نيمسال اول 1402-1401
  • 29963 بازدید

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان گرامی ميرساند،

جهت مشاهده محل برگزاری آزمون های پايان نيمسال اول 1402-1401 مرکز آموزش الکترونيکی به فايل های پيوست مراجعه فرماييد:

ادبيات و علوم انساني

اقتصاد و علوم سياسي

علوم تربيتي و روانشناسي

علوم رياضي

علوم ورزشي و تندرستي

فناوري هاي نوين

مديريت و حسابداري

معماري و شهرسازي

مهندسي عمران

مهندسي برق

مهندسي مکانيک

مهندسي و علوم کامپيوتر

افزودن نظرات