صفحه اصلی
محل برگزاری آزمون های پايان نيمسال دوم 1402-1401
  • 25803 بازدید

به اطلاع دانشجويان محترم می رساند:

 جهت اطلاع از محل برگزاری آزمون هاي پايان نيمسال اول 1402-1401 مرکز آموزش الکترونيکی به فايل های پيوست مراجعه فرماييد:

ادبيات و علوم انساني.

اقتصاد و علوم سياسي.

علوم تربيتي و روانشناسي.

علوم رياضي

 علوم ورزشي و تندرستي.

فناوري هاي نوين.

مديريت و حسابداري.

معماري و شهرسازي.

مهندسي برق عباسپور.

مهندسي برق ولنجک.

مهندسي عمران.

مهندسي مکانيک.

مهندسي و علوم کامپيوتر.

افزودن نظرات