جدیدترین اخبار مرکز

اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

بازدید 522
اطلاعیه وبینار نقد و معرفی کتاب «جنسیت و صلح جهانی»

اطلاعیه وبینار نقد و معرفی کتاب «جنسیت و صلح جهانی»

بازدید 607
زمان برگزاری مدرسه تابستانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به تعویق افتاد.

زمان برگزاری مدرسه تابستانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به تعویق افتاد.

بازدید 563

اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

اطلاعیه وبینار نقد و معرفی کتاب «جنسیت و صلح جهانی»

اطلاعیه وبینار نقد و معرفی کتاب «جنسیت و صلح جهانی»

زمان برگزاری مدرسه تابستانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به تعویق افتاد.

زمان برگزاری مدرسه تابستانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به تعویق افتاد.

وبینار معرفی و نقد کتاب «حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی و دسترسی آنان به عدالت در نظام حقوق بین‌الملل؛ با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران»

وبینار معرفی و نقد کتاب «حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی و دسترسی آنان به عدالت در نظام حقوق بین‌الملل؛ با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران»

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها