کارحص

این طرح در راستای ایجاد ارتباط تنگاتنگ صنعت با دانشگاه برنامه‌ریزی شده است برای اولین بار با میزبانی شرکت ایران ترانسفوری بعنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی ایران ترانسفو کلید خورد.

بر مبنای این طرح  کارخانجات صنعتی با ایجاد زمینه‌های تجربی و مهارتی به‌عنوان کارگاه‌های عملی، موجب ارتقای آموزش‌های نظری دانشگاه‌ها شده و خلأهای موجود را پوشش می‌دهند.

دوره کارورزی و حضور در صنعت با تخصص ترانسفورماتور با مشارکت شرکت ایران ترانسفوری و دانشگاه شهید بهشتی در راستای اجرایی کردن ماده 17 قانون حمایت از تولید، دانش بنیان، فناوری و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق مصوب 22 تیر سال 1401 هیات محترم وزیران صورت می‌گیرد.