رویدادهای مرکز تحقیقات وقف

جدیدترین اخبار مرکز

برگزاری نمایشگاه عینک در اداره بهداشت و درمان برای اولین بار

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

17925 بازدید
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

14595 بازدید
برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

19898 بازدید

اطلاعیه ها

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها