فراخوان جذب استارتاپ فعال در پارک علم و فناوری
  • 567 مشاهدات

برای ثبت استارتاپ خود در شتابدهنده تخصصی صحرا  همين حالا اقدام كنيد.

 در  https://startup.esahra.ir درخواستتان را ثبت كنيد يا به راحتی و سادگی هر آنچه لازم است تا استارتاپ شما توسط کمیته ارزیابی ما انتخاب شود به آدرس accelerator@esahra.ir  ارسال کنید.​​​​​​​

افزودن نظرات