فراخوان برگزاری ششمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
 • 11022 بازدید
آبان 1401

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی «ششمین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی» را آبان ماه 1401 با هدف رشد و توسعه دانش معماری سازمانی وکاربردی نمودن آن در سطح کشور برگزار می کند.

تاکید این همایش بر جنبه های بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای معماری سازمانی است که می‌تواند سودمندی قابل توجهی برای سازمانهای ایرانی به ارمغان آورد.

از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و صنعتگران و متخصصین این حوزه دعوت می شود تا با ارسال مقاله وشرکت در همایش با تبادل یافته های پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری واثربخشی همایش در راستای اهداف این همایش باشند.

 

محورهای علمی و کاربردی همایش:

معماری سازمانی، چارچوب ها، متدولوژی ها، و مدل های مرجع

 • معماری سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزار
 • معماری داده، زیرساخت فناوری، نیروی انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات
 • روشهای مدلسازی در معماری سازمانی
 • مدل‌های مرجع معماری سازمانی
 • چارچو‌ب‌ها و مدل‌های مرجع مختص صنایع و بخش خصوصی
 • سفارشی‌سازی چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع
 • متدولوژی‌ها و  ارزیابی معماری سازمانی
 • فنون و الگوهای طراحی و توسعه معماری سازمانی
 • بلوغ و حاکمیت معماری سازمانی
 • ابزارها و استانداردهای معماری سازمانی
 • راهبردها و رهیافت‌های نوین معماری سازمانی
 • شاخص‌های کلیدی عملکرد و مدل‌های سنجش کارایی در معماری سازمانی
 • چابک سازی معماری سازمانی
 • نگرش تعاملی در معماری سازمانی
 • مدیریت و برنامه ‌های معماری سازمانی دیجیتال
 • پیشران ‌های معماری سازمانی
 • تصمیم‌گیری بر اساس تجزیه و تحلیل معماری سازمانی
 • نظریه‌ های مدلسازی سازمانی، جنبه‌¬های انسانی در مدلسازی سازمانی
 • جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معماری سازمانی
 • تفکر سیستمی و نقش آن در بهبود معماری سازمانی
 • کارکردهای مکاتب و نظریات مختلف معماری سازمانی
 • معماری سازمان‌های کوچک و متوسط

تحول دیجیتال و فناوری های هوشمند

 • تحول دیجیتالی کسب و کار
 • سازمان‌های مجازی
 • انقلاب صنعتی چهارم
 • سازمان‌های چابک
 • زنجیره بلوکی در معماری سازمانی
 • اینترنت اشیاء در معماری سازمانی
 • کلان داده، رایانش ابری/رایانش لبه

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://icaea.ir/2022

افزودن نظرات