فراخوان کارگاه «روانشناسی اجتماعی» ویژه اعضای هیئت علمی
  • 3213 بازدید
22 اسفند

کارگاه «روانشناسي اجتماعی» 22 و  24 اسفند 1401 ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

این کارگاه از سلسله كارگاه‌های دانش‌افزايی دفتر هم‌انديشی استادان دانشگاه شهيدبهشتي در سال 1402 - 1401 است که با حضور دكتر جواد صالحی، دانشيار گروه روانشناسی دانشگاه زنجان؛ دوشنبه 22 اسفند و چهارشنبه 24 اسفند 1401 از ساعت 17 الی 19برگزار می‌شود.

علاقمندان برای ثبت‌نام، نام و نام خانوادگd و نام دانشكده خود را به شماره 09193195452 (آقاي بيات) ارسال نماييد.


لينك ورود به نشست: 
http://194.225.24.96/nahad-1/

افزودن نظرات