نشست تخصصی با موضوع «مسائل و جالش‌های جمعیتی ایران»
  • 2464 بازدید
2 خرداد

نشست تخصصی با موضوع «مسائل و جالش‌های جمعیتی ایران» سه شنبه ۲ خرداد ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

 

این نشست از سوی انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه شهید‌بهشتی با همکاری گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید‌بهشتی و انجمن جمعیت‌شناسی ایران به مناسب روز ملی جمعیت برگزار می شود.

دکتر محمد یرزایی، رئیس انجمن حمعیت شناسی ایران؛ دکتر سید محمد سیدمیرزایی، استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی و دکتر رسول صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران سخنرانان نشست مذکور هستند، دکتر مهدی مالمیر، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دبیری این نشست را برعهده دارد.

نشست «مسائل و جالش‌های جمعیتی ایران» سه شنبه ۲ خرداد ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶  در  تالار امیرکبیر دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی برگزار می شود.

 

 

افزودن نظرات