صفحه اصلی
اخذ مجوز برگزاری دوره های ایمنی توسط مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه
  • 2794 بازدید

 

دانشگاه شهید بهشتی مجوز برگزاری دوره‌های ایمنی را اخـذ کرد.

به همت مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه و پس از پیگیری های مستمر، این مرکز موفق به اخذ مجوز بر گزاری دوره‌های آموزشی در حوزه ایمنی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شد.

 شایان ذکر است تنها مراکز محدودی در سطح کشور موفق به اخذ مجوز مذکور شده‌اند.

 

افزودن نظرات