کارشناس امور آموزشی 

علی مزرعه کاظمی

کارشناس امور آموزشی مقاطع دکتری و کارشناسی‌ارشد
  گرایشهای:
 • اپتیک و لیزر
 • فیزیک پلاسما
 • فیزیک ماده چگال 
 • فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده

    شماره تماس:  ۲۹۹۰۲715
    رایانامه:
 • edu.phys@sbu.ac.ir
 • ​​​​​​ kazemi.amoozesh@gmail.com
Responsive Image

 کارشناس امور آموزشی 

عبدالله پرنور

کارشناس امور آموزشی مقاطع دکتری و کارشناسی‌ارشد
  گرایشهای:
 • ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
 • گرانش و کیهان‌شناسی
  شماره تماس:  ۲۹۹۰۲714
  رایانامه:
 • edu.phys@sbu.ac.ir  
Responsive Image

 کارشناس امور آموزشی 

حامد ارنجی

کارشناس امور آموزشی مقطع کارشناسی فیزیک
و دستیار آزمایشگاه فیزیک پایه سایر رشته

   شماره تماس:  ۲۹۹۰۲713
  رایانامه:
 • edu.phys@sbu.ac.ir 
 • aranji.amoozesh@gmail.com
Responsive Image