فیزیک، ریاضی و علوم کامپیوتر

استاد: دکتر سیامک سادات گوشه
 • منبع درس:

 • فیزیک دانشگاهی به‌همراه فیزیک مدرن،  ویرایش15

  ​​​​​​University Physics with Modern Physics, 15th Edition (2019), Global Edition, by Hugh D. Young, Roger A. Freedman

 •  
 • تاریخ‌های مهم:

  - میان‌ترم اول: 23/8/1401
  - میان‌ترم دوم:3/10/1401
  - پایان‌ترم:
 •  
 • تقسیم نمره‌ها:

  - میان‌ترم اول: 15% نمره کل (3 نمره)
  - میان‌ترم دوم: 15% نمره کل (3 نمره)
  - پایان‌ترم: 50% نمره کل (10 نمره)
  - حل تمرین: 20% نمره کل (4 نمره)
 
 • برنامه‌درسی و زمان‌بندی:

 • گروه حل تمرین:

  ​​​​​​دکتر عبدالعلی بنی‌هاشمی
  محمد‌حسین حکیمی
  آناهیتا عبدالهی
  میثم حسن‌دوست
   

 • ​​​​​زمان جلسات حل تمرین:

 • ​​​​​​گروه فیزیک: یکشنبه ساعت 10:30 تا 12 کلاس 5 دانشکده فیزیک
 • گروه ریاضی: چهارشنبه ساعت 13:30 تا 15 کلاس 203 دانشکده ریاضی
 • گروه علوم کامپیوتر: چهارشنبه ساعت 10:30 تا 12 کلاس 203 دانشکده ریاضی