اپتیک و لیزر

Responsive Image
 
  • دکتر معصومه دشتدار
  • دکتر روح‌اله کریم‌زاده
  • دکتر حمید لطیفی

ذرات بنیادی و نظریه میدانها

Responsive Image

فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده

Responsive Image

فیزیک پلاسما

Responsive Image

فیزیک ماده چگال

Responsive Image

گرانش و کیهان‌شناسی

Responsive Image

نحوم و اخترفیزیک

Responsive Image
  • دکتر نعمت‌اله ریاضی
  • ​​​​​​​دکتر سعداله نصیری قیداری