صفحه اصلی
اطلاع رسانی در خصوص توسعه و بومی‌سازی زیرساخت لاتک توسط دانشگاه صنعتی شریف
  • 38 بازدید

بهبه پیوست، نامه مدیرکل محترم دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی در خصوص برگزاری "توسعه و بومی‌سازی زیرساخت لاتک توسط دانشگاه صنعتی شریف" جهت بهره برداری آمده است.

دانلود فایل
افزودن نظرات