صفحه اصلی
برگزاری دوره مجازی افزایش رویت پذیری پژوهشگران و نمایندگان موسسه‌های آموزش عالی
  • 958 بازدید

به پیوست، نامه معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص برگزاری "دوره مجازی افزایش رویت پذیری پژوهشگران و نمایندگان موسسه های آموزش عالی" جهت اطلاع و بهره برداری آورده شده است.

دانلود فایل
افزودن نظرات