صفحه اصلی
جلسه دفاع رساله دكتری آقای بهمن امراهی اینی‌علیا
  • 913 بازدید

جلسه دفاع از رساله دكتري تخصصي آقای بهمن امراهی اینی‌علیا
به شماره دانشجويی: 97516005      رشته: فيزيك - ذرات‌بنیادی و نظریه میدان‌ها
تحت عنوان: درهم تنیدگی خالص سازی از دیدگاه هولوگرافی

تاريخ 1401/11/16 ساعت 11:00

مکان: دانشكده ي فيزيك

استاد راهنما: دکتر محمد علی اکبری

استاد مشاور: دکتر محمد اسدی

داوران داخلی: دکتر شهو عبدالسلام‌، دکتر معصومه قاسم‌خانی

داوران خارجی: دکتر محمدمهدی شیخ جباری، دکتر امین فرجی آستانه

افزودن نظرات