صفحه اصلی
جلسه دفاع رساله دكتري آقای بهمن امراهی اینی علیا
  • 129 بازدید

جلسه دفاع از رساله دكتري تخصصي آقای بهمن امراهی اینی علیا​​​​​​​
به شماره دانشجويي : 97516005
     رشته : فيزيك - ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
تحت عنوان :
درهم تنیدگی خالص سازی از دیدگاه هولوگرافی

تاريخ
 1401/11/16 ساعت 11:00

مکان: دانشكده ي فيزيك

استاد راهنما: دکتر محمد علی اکبری

استاد مشاور: دکتر محمد اسدی

داوران داخلی: دکتر شهو عبدالسلام ، دکتر معصومه قاسم خانی

داوران خارجی: دکتر محمدمهدی شیخ جباری، دکتر امین فرجی آستانه

افزودن نظرات