صفحه اصلی
جلسه دفاع رساله دكتري تخصصي
  • 503 بازدید

جلسه دفاع از رساله دكتري تخصصي خانم ندا حيدري
به شماره دانشجويي : 96516007
     رشته : فيزيك - فيزيك نجومي
تحت عنوان :
تاثير فعاليت هاي ستاره اي بر آشكاري سيارات فراخورشيدي

تاريخ
 1401/09/16 ساعت 09:00

مکان: دانشكده ي فيزيك

استاد راهنما: دکتر نعمت اله رياضي

داوران داخلی: سعداله نصيري قيداري ، مرضيه فرهنگ

داوران خارجی: سهراب راهوار، آنا-ماري لاگرنگ، مونيكا لندي، تريسان گيلوت

افزودن نظرات