صفحه اصلی
جلسه دفاع رساله دكتري خانم زهرا شیخی فرد
  • 114 بازدید

جلسه دفاع از رساله دكتري تخصصي خانم زهرا شیخی فرد
به شماره دانشجويي : 94516025
    رشته : فيزيك - ماده چگال
تحت عنوان :
ساخت ادوات میکروالکترونیکی چندمنظوره بر پایه ممریستورهای اسپینترونیکی، نوری و گرمایی

تاريخ
 1401/11/16 ساعت 16:00

مکان: دانشكده ي فيزيك

استاد راهنما: دکتر سیدمجید محسنی ارمکی

داوران داخلی: دکتر علی صادقی ، دکتر مجید قناعت شعار

داوران خارجی: دکتر علیرضا مشفق، دکتر یاسر عبدی

افزودن نظرات