صفحه اصلی
جلسه دفاع رساله دكتری خانم زهرا شیخی‌فرد
  • 660 بازدید

جلسه دفاع از رساله دكتری تخصصی خانم زهرا شیخی‌فرد
به شماره دانشجويی: 94516025     رشته: فيزيك - ماده چگال
تحت عنوان: ساخت ادوات میکروالکترونیکی چندمنظوره بر پایه ممریستورهای اسپینترونیکی، نوری و گرمایی

تاريخ 1401/11/16 ساعت 16:00

مکان: دانشكده فيزيك

استاد راهنما: دکتر سیدمجید محسنی ارمکی

داوران داخلی: دکتر علی صادقی، دکتر مجید قناعت‌شعار

داوران خارجی: دکتر علیرضا مشفق، دکتر یاسر عبدی

افزودن نظرات