فراخوان برگزاری ششمین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی
  • 327 بازدید
آبان 1401

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی «ششمین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی» را آبان ماه 1401 با هدف رشد و توسعه دانش معماری سازمانی وکاربردی نمودن آن در سطح کشور برگزار می کند.

​​​​​​​

تاکید این همایش بر جنبه های بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای معماری سازمانی است که می‌تواند سودمندی قابل توجهی برای سازمانهای ایرانی به ارمغان آورد.

از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و صنعتگران و متخصصین این حوزه دعوت می شود تا با ارسال مقاله وشرکت در همایش با تبادل یافته های پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری واثربخشی همایش در راستای اهداف این همایش باشند.

محورهای علمی و کاربردی همایش:

معماری سازمانی، چارچوب ها، متدولوژی ها، و مدل های مرجع

معماری سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزار

معماری داده، زیرساخت فناوری، نیروی انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات

روشهای مدلسازی در معماری سازمانی

مدل‌های مرجع معماری سازمانی

چارچو‌ب‌ها و مدل‌های مرجع مختص صنایع و بخش خصوصی

سفارشی‌سازی چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع

متدولوژی‌ها و  ارزیابی معماری سازمانی

فنون و الگوهای طراحی و توسعه معماری سازمانی

بلوغ و حاکمیت معماری سازمانی

ابزارها و استانداردهای معماری سازمانی

راهبردها و رهیافت‌های نوین معماری سازمانی

شاخص‌های کلیدی عملکرد و مدل‌های سنجش کارایی در معماری سازمانی

چابک سازی معماری سازمانی

نگرش تعاملی در معماری سازمانی

مدیریت و برنامه ‌های معماری سازمانی دیجیتال

پیشران ‌های معماری سازمانی

تصمیم‌گیری بر اساس تجزیه و تحلیل معماری سازمانی

نظریه‌ های مدلسازی سازمانی، جنبه‌¬های انسانی در مدلسازی سازمانی

جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معماری سازمانی

تفکر سیستمی و نقش آن در بهبود معماری سازمانی

کارکردهای مکاتب و نظریات مختلف معماری سازمانی

معماری سازمان‌های کوچک و متوسط

تحول دیجیتال و فناوری های هوشمند

تحول دیجیتالی کسب و کار

سازمان‌های مجازی

انقلاب صنعتی چهارم

سازمان‌های چابک

زنجیره بلوکی در معماری سازمانی

اینترنت اشیاء در معماری سازمانی

کلان داده، رایانش ابری/رایانش لبه

​​​​​​​

افزودن نظرات