وبینار «آلودگی هوا؛ چالش‌ها و راهکارها» برگزار می شود
  • 2573 بازدید
16 اسفند

وبینار «آلودگی هوا؛ چالش ها و راهکارها» به صورت آنلاین سه شنبه ۱۶ اسفند از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار می شود.

این وبینار از سوی کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی و با سخنرانی دکتر مهدی رهنما، رییس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی با عنوان « آلودگی هوا :تاب آوری یا مقابله»؛ دکتر مسعود فریادی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با عنوان بررسی چالش‌های حقوقی حفاظت از هوای پاک؛ دکتر ساویز صحت، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و  رییس مرکز آموزش منطقه ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران با عنوان «توسعه سامانه هشدار گرد و خاک و توفان های ماسه در کشور» برگزار می شود.

دبیر این نشست دکتر اعظم پرنده مطلق، مدیر کارگروه حقوق محیط زیست مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر است.

 

لینک سامانه وبینار بهشتی:

 Webinar.sbu.ac.ir

افزودن نظرات