گزیده ای از اقدامات معاونت

جدیدترین اخبار معاونت

قابل توجه کاربران سامانه اتوماسیون اداری و مالی

قابل توجه کاربران سامانه اتوماسیون اداری و مالی

بازدید 324
قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه

قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه

بازدید 306
قابل توجه کاربران سامانه درس افزار

قابل توجه کاربران سامانه درس افزار

بازدید 293

اطلاعیه ها