واحد اداری

واحد اداری مرکز شامل دو بخش «دفتر ریاست» و «دبیرخانه» است که مسئولیت‌های متعددی را در انجام امور اجرایی و اداری مرکز بر عهده دارد. مهمترین آنها عبارتند از:
  • پیگیری امور قراردادهای مرکز اعم از طی روال اداری، پرداخت‌ها، و وصول مطالبات پیمانکاران
  • پیگیری و انجام کلیه امور اداری و اجرایی مرکز
  • پیگیری و تسهیل امور اداری کارمندان
  • پاسخ‌گویی به تماس‌های تلفنی مرتبط با ریاست و معاونت مرکز
  • آماده‌سازی امکانات رفاهی و تسهیلات جهت همکاران مرکز
  • هماهنگی جلسات اعم از داخلی و یا با سایر بخش‌های دانشگاه
  • مدیریت و سازمان‌دهی جلسات کاری مرکز
  • پیگیری امور اداری و اجرایی همایش‌ها و سمینارهای مرکز
  • سازمان‌دهی دفاتر ریاست و معاونت مرکز
  • سازماندهی بایگانی مرکز
اطلاعات تماس:
دفتر ریاست: 29902503 و 29902501، دبیرخانه: 29902510
it@sbu.ac.ir