پشتیبانی (میزخدمت)

سامانه میزخدمت ‌به منظور پاسخ‌گویی، رفع اشکال و خدمت‌رسانی هر چه بهتر خدمات، در سال 1391 در مرکز راه‌اندازی شد و پیرامون آن واحد مستقلی شکل گرفت. این واحد با بهره‌گیری از توان نیروهای با تجربه که اشراف کلی به تمام خدمات و سامانه‌های مرکز دارند به عنوان نقطه اصلی درک نیازمندی کاربر، توزیع و پیگیری درخواست‌ها عمل می‌کند.
اعضای محترم هیات علمی و کارمندان دانشگاه درخواست، سوال یا مشکل‌ خود در خصوص هر یک از خدمات و سامانه‌های مرکز اعم از سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه محلی، اینترنت و غیره را می‌توانند از طریق میزخدمت ارسال نمایند. دانشجویان نیز از طریق فرم رفع اشکال می‌توانند مشکلات و سوالهای خود را با کارشناسان مرکز در میان بگذارند.
چنانچه پس از گذشت 24 ساعت از درج درخواست پاسخی دریافت نگردید، می‌توانند با شماره‌های اعلام شده جهت پیگیری تماس حاصل فرمایند. به‌منظور پیگیری سریعتر و بهتر، شماره درخواست را تا زمان دریافت پاسخ نهایی داشته باشند.

اطلاعات تماس:
29902515 و 29902517
ictsupport@sbu.ac.ir