کتابخانه مرکزی

خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در ایام کرونا

  • اطلاعیه‌های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در ایام کرونا

 ​

 
 

 

 

(توجه توجه : انجام همانندجویی پایان‌نامه/ رساله باید قبل از دفاع توسط دانشجو صورت گیرد)

 

***جهت اخذ شناسه همانندجویی استاد راهنمای خود لطفا نام و نام خانوادگی و دانشکده ایشان را به ایمیل lib.sbu@gmail.com  ارسال نمایید.***

 

 

 ***لطفا تاییدیه ثبت پایان‌نامه خود را در سامانه مورد نظر به همراه فایل word , pdf آن به ایمیل Thesis.cent.lib@gmail.com  ارسال نمایید.*** 

  
 

  • معرفی سایت‌های رایگان جهت دانلود منابع برای استفاده پژوهشگران دانشگاه در ایام کرونا