دکتر بهروز ابطحی
معاون پژوهشی و فناوری
استاد دانشکده علوم و فناوری زیستی
تلفن: 29902236
فکس: 22431586
دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی
مشاور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
دانشیار پژوهشکده لیزر و پلاسما
تلفن: 29902066-29902067

دکتر مصطفی زندیه
مدیر برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
تلفن: 29902066-29902067
دکتر احسان بهرامی سامانی
رئیس اداره ارزیابی پژوهشی
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
تلفن: 29902066-29902067


دکتری حسن رضادوست چهارده
مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری
استادیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
تلفن: 29902066-29902067

دکتر مهدی جهانفر
سرپرست آزمایشگاه مرکزی
استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
تلفن: 29905427-29905428


دکتر مهدی شقاقی
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تلفن: 29902323

دکتر محسن حاجی زین العابدین
رئیس اداره کتابخانه‌ها
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تلفن: 29902342

دکتر زهیر صیامیان گرجی
رئیس اداره موزه و اسناد
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن: 29902329


دکتر هومان لیاقتی
مدیر همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
استاد پژوهشکده علوم محیطی
تلفن: 29902066-29902067
دکتر محمود نشاطی
رئیس اداره همکاری‌های پژوهشی بین دانشگاهی
استادیار دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر
تلفن: 29902066-29902067

دکتر محمد صافی
سرپرست اداره ارتباط با صنعت و جامعه
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
تلفن: 29902066-29902067


دکتر محمدرضا نبید
مدیر مرکز نشر آثار علمی
استاد دانشکده علوم شیمی و نفت
تلفن: 29902070

دکتر فراهم احمدزاده
رئیس اداره نشریات
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
تلفن: 29902069